Найцікавіше тут:

Головна Психологічні тренінги

ПСИХОЛОГ

Робота психолога нерозривно пов'язана з освітнім процесом. Працюючи з дітьми, психолог проводить

  1. консультації з педагогами і батьками,
  2. діагностування

- пізнавальних процесів (пам'ять, мислення, увага тощо);

- емоційної сфери.

      3. корекційну роботу з елементами гри, малюнковими методами (враховуючи вік дитини), заходами (КВН).


Складання для дитини психолого-педагогічної характеристики (розкриває розвиток усіх сфер і психічних процесів, здоров'я) дає цілісну картину клімату в сімї, інтересів дитини тощо.

Консультування відіграє важливу роль, оскільки батьки часто звертаються до психолога з проблемою, або просять про допомогу стосовно дитини.

Психолог допомагає дитині засвоїти досвід, через опанування поведінкою, і створення власної позиції (усвідомлене сприйняття світу); створює і обирає для дітей умови життєвих систем.

Завдяки роботі психолога, у дитини формуються умови для створення особистої позиції (усвідомлення власного Я, упевненість, власна думка).

Психолог може з'ясувати причину неуспішності, агресивності дитини, тому батькам необхідно тісно співпрацювати з ним.

Психолог Психолог Психолог
Психолог Психолог Психолог

Психолог

Психолог

Психолог

Психолог Психолог  Психолог